Kom bij het whatsapp-preventienetwerk Goetsenhoven!

Deze groep  is bedoeld voor mensen die wonen, veel verblijven of werken in Goetsenhoven, Meer en Bost.
 
Via Theo Kinnaert, voorzitter van VZW De Koepel is er vanuit het Tiense stadbestuur een initiatief tot bij ons gebracht om voor Goetsenhoven een buurtpreventienetwerk via WhatsApp op te richten.  De voorgestelde coördinator is Patrick Massart uit Goetsenhoven.
Hoe werkt zoiets? Hoe eraan deelnemen?
 Principe
U registreert zich formeel bij het preventienetwerk. U moet zelf beschikken over een smartphone met Whatsapp-applicatie.
Mocht u als geregistreerd netwerklid iets verdacht merken in uw buurt, dan verwittigt u eerst de politie van Tienen. Aansluitend zet u het verdachte feit in de Whatsapp-preventienetwerkgroep online. Zodat alle leden meteen alert kunnen zijn en hun omgeving kunnen informeren.
 Waarom dit initiatief?
Uit grondig onderzoek en vele identieke Whatsapp-preventiegroepen blijken 2 nuttige gevolgen:
  • het werkt ontradend, tot 40% minder inbraakpogingen; er komen op de invalswegen ook borden die duidelijk aangeven dat Goetsenhoven beschikt over een officieel netwerk.
  • het netwerk is georganiseerd vanuit de overheid, het voorkomt onnodige en ongecontroleerde paniekzaaierij.
Hoe lid worden?
Klik hier en stuur een berichtje  t.a.v. Patrick Massart. Hij is voorgesteld als coördinator van het officiële preventienetwerk.
Kort daarna contacteert Patrick Massart u. Hij zal alles samen met u regelen. 
Wie kent u nog die graag lid wordt? Verwijs hem/haar door naar deze site, contactformulier en het komt goed.