REGLEMENT GOETROCK

Reglement voor iedereen die zich op het festivalterrein begeeft

 

1. Iedereen die zich op het terrein begeeft en/of tickets bestelt via voorverkoop, gaat akkoord met dit reglement en stelt zich te allen tijde onder het gezag van het Goetrock stewardteam.

 

2. Het betreden van het festivalterrein is geheel op eigen risico. U bent vanuit de organisatie niet bijkomend verzekerd of beveiligd tegen diefstal, fysieke of andere schade aan eigen lichaam of bezittingen.

 

3. Glas, vloeistof, scherpe en gevaarlijke voorwerpen mag u niet tot op het festivalterrein brengen. U dient ze voor betreding van het terrein, in eigen beheer te gaan opbergen en wel buiten de festivalzone.

 

4. Ons stewardteam mag u steeds de toegang weigeren. U bent vrij zich al dan niet te identificeren en/of draagtassen te tonen. Zo nodig, wordt door de stewards de politie in kennis gesteld.

 

5. Als door de organisatie Goetrock beslist wordt u te verwijderen van het festivalterrein heeft u geen recht op schadevergoeding.

 

6. In overleg met de overheid (Stad Tienen) is een maximaal geluidsniveau verzekerd. U wordt gevraagd om minstens voor minderjarigen die met u meekomen, de gratis voorziene gehoorbeschermende oordoppen te gebruiken.

 

7. Bij afgelasting wegens overmacht (bijvoorbeeld KMI-weercode oranje of slechter, rukwinden KMI-voorspeld boven de 72 km/u, ...) heeft u geen recht op schadevergoeding. De organisatie zal desgevallend via www.gflife.be en via de Goetrock Facebookpagina communiceren. Stelt u zich a.u.b. op de hoogte voor uw afreis naar het festival.

 

8. In het algemeen is het politiereglement van de stad Tienen voor openbare ruimtes van toepassing.

 

9. Wie zich op het festivalterrein begeeft, stemt ermee in dat van haar/hem mogelijk herkenbare beelden worden gemaakt. Zij/hij stemt er ook in toe dat Goetrock die beelden vrij en zonder vergoeding, verder verspreidt of publiceert.